Đây chỉ là một lời nhắc nhở rằng việc bán vé sớm cho Cập nhật vắc xin lâm sàng tiếp theo, kết thúc vào ngày 31 tháng 8 năm 2019. Từ ngày 1 tháng 9, vé tham dự sự kiện sẽ có sẵn với giá $125 mỗi người.

Theo liên kết dưới đây để đảm bảo chỗ ngồi của bạn với mức giá chiết khấu ngay bây giờ!

Đặt bây giờ