Đăng ký sớm cho Cập nhật vắc-xin lâm sàng (CVU) hàng năm của chúng tôi vào thứ sáu ngày 28 tháng 10 sắp đóng cửa!  

Sự kiện gặp mặt trực tiếp của chúng tôi sẽ cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp được cung cấp thông qua các phiên phát biểu quan trọng và các cuộc thảo luận tương tác, cũng như cơ hội kết nối và kết nối với các đồng nghiệp.   

Đăng ký ngay bây giờ và đừng bỏ lỡ cơ hội này để nghe các chuyên gia hàng đầu về những phát triển và xu hướng mới nhất trong tiêm chủng.

Để xem chương trình và đăng ký, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để đến trang Sự kiện của chúng tôi. 

MVEC: Cập nhật vắc xin lâm sàng (CVU) 2022