Cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự Cập nhật về vắc xin lâm sàng tại Đại học Monash vào tháng 11 năm 2015.

Nhiều bài thuyết trình trong ngày hiện có sẵn để xem trên trang web của chúng tôi, vui lòng theo liên kết bên dưới để truy cập chúng. CVU tiếp theo sẽ được tổ chức tại nhà hát SPOT, Carlton vào tháng 12 năm 2016 và chúng tôi rất mong được gặp bạn ở đó.

Bài thuyết trình Cập nhật vắc-xin lâm sàng tháng 11 năm 2015