Cập nhật về vắc-xin lâm sàng (CVU) tiếp theo sẽ được tổ chức vào thứ Hai ngày 25 tháng 11 năm 2019. Được tổ chức bởi nhóm Monash Health của chúng tôi, sự kiện này sẽ được tổ chức tại Không gian Triển lãm H116, tại Đại học Monash Caulfield, ngay gần đại lộ Princes. 

Vé hiện đã có sẵn và đối với những bạn đặt vé trước ngày 31 tháng 8, bạn sẽ nhận được giá vé sớm là $100 mỗi vé!

ĐẶT BÂY GIỜ

Chương trình cho sự kiện này vẫn chưa được công bố, tuy nhiên thông tin sẽ được hiển thị trên Sự kiện trang ngay khi nó được cung cấp.