Bộ Y tế Chính phủ Úc vừa phát triển một chiến dịch truyền thông mới ủng hộ tầm quan trọng của việc tiêm chủng, tiêm chủng đúng thời gian và sự an toàn của vắc xin. Thông tin thêm có thể được tìm thấy thông qua các Tìm hiểu sự thật về tiêm chủng trang web chiến dịch hoặc thông qua các liên kết dưới đây:

It’s really important to vaccinate on time
Tiến sĩ Nigel Crawford giải thích cách thử nghiệm và theo dõi độ an toàn của vắc-xin
Chính phủ Úc đang tiêm phòng nhiều bệnh hơn bao giờ hết
Vaccines strengthen your child’s immune system