Các Ủy ban Tư vấn Lợi ích Dược phẩm (PBAC) đã khuyến cáo đưa vắc xin cúm tứ giá (QIV, Vaxigrip TetraTM) vào Chương trình Tiêm chủng Quốc gia (NIP) để phòng bệnh cúm theo mùa cho trẻ từ 6 tháng đến < 5 tuổi cũng như cho các đối tượng hiện đủ điều kiện tiêm vắc xin cúm theo mùa thông qua NIP vào năm 2020.