Dựa trên các nghiên cứu tiền cứu và hồi cứu về việc tiêm vắc-xin cúm ở những người có và không bị dị ứng với trứng (bao gồm cả sốc phản vệ với trứng), sự hiện diện của dị ứng trứng không làm tăng nguy cơ phản ứng dị ứng với vắc-xin cúm và có thể được sử dụng trong môi trường tiêm chủng cộng đồng, như một liều duy nhất, sau đó là khoảng thời gian quan sát 15 phút được khuyến nghị. 

Để biết thêm thông tin xin vui lòng xem như sau: