Cuộc họp tháng 11 của PBAC đã chứng kiến sự tán thành tích cực đối với việc mở rộng chương trình vắc xin cúm cho người Thổ dân và Dân đảo Torres St Eo từ 5 -17 tuổi. Quyết định này hỗ trợ tài trợ vắc-xin cúm cho người Thổ dân và dân đảo Torres Straight ở mọi lứa tuổi trong NIP.

Vui lòng tham khảo liên kết dưới đây để biết thêm thông tin:

PBAC tháng 11 năm 2018 đáp ứng các khuyến nghị tích cực