Trong nỗ lực ngăn chặn sự lan truyền thông tin sai lệch xung quanh việc tiêm chủng, nền tảng gây quỹ cộng đồng trực tuyến GoFundMe gần đây đã thông báo rằng các chiến dịch nhằm quyên tiền để thúc đẩy phong trào chống vắc xin sẽ bị xóa khỏi dịch vụ của họ.

Tương tự, nền tảng truyền thông xã hội Instagram, cũng đã thông báo rằng họ sẽ chặn mọi thẻ bắt đầu bằng # chống vắc-xin để chống lại sự lan truyền thông tin sai lệch trên internet. 

Đối với các câu chuyện đầy đủ xin vui lòng xem các bài viết dưới đây:

ABC news: GoFundMe bans anti-vaxxers in fight against vaccine ‘misinformation’
UPI: Instagram có kế hoạch chặn các thẻ bắt đầu bằng # chống vắc-xin