Chúng tôi đã tạo một trang tham khảo tiêm chủng mới chứa các nghiên cứu trường hợp thú vị và các bài báo giáo dục khác do SAEFVIC viết và đăng trên bản tin của Bộ Y tế.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng theo liên kết đến trang web của chúng tôi Các bài viết về giáo dục của SAEFVIC