There’s still time to register for the final day of our Clinical Vaccinology Update (CVU) and hear from leading experts addressing the most important issues in immunisation.

Tomorrow we’re excited to be hosting tấm bảng phiên họp với Giáo sư Julie Leask, Tiến sĩ Preeya Alexander và A/Prof Nigel Crawford về tiêm chủng bắt buộc và không bồi thường lỗi!

Để đăng ký tham gia sự kiện, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
MVEC Cập nhật vắc xin lâm sàng (CVU) 2021