Việc giảm liều vắc-xin vi-rút rota được phát triển từ một chủng vi-rút rota dành riêng cho trẻ sơ sinh ở Melbourne đã tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở trẻ em có nguy cơ mắc bệnh do vi-rút rota gây tử vong.  

Các nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch (MCRI), Chương trình Nghiên cứu Lâm sàng Liverpool Wellcome của Malawi và Đại học Liverpool đã xác nhận thông qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 rằng ba liều vắc-xin ở mức trung bình tạo ra phản ứng miễn dịch tương đương với liều cao nhất lịch trình.  

Thành công trong nghiên cứu và phát triển này đặc biệt đáng mừng khi vắc-xin rotavirus đầu tiên được phát triển bởi Giáo sư Ruth Bishop và Grame Barned tại Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch. Để tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất, MCRI đã cung cấp RV3-BB cho các nhà sản xuất để có giấy phép sản xuất trên quy mô lớn với mức giá dễ tiếp cận. 

Để đọc tuyên bố đầy đủ, hãy theo liên kết dưới đây: 
Thử nghiệm tìm liều mở đường cho vắc-xin rotavirus mới để ngăn ngừa bệnh tiêu chảy chết người từ khi mới sinh