Bệnh viêm màng não mô cầu là do vi khuẩn gây ra Neisseria meningitidis. Có 13 loại phụ đã biết (A, B, C, W và Y). Năm 2016, các týp huyết thanh chính gây bệnh ở Úc là B và W với các biến thể được ghi nhận bởi tiểu bang. Điều quan trọng là cả hai đều có khả năng phòng ngừa bằng vắc-xin.

Gần đây chúng tôi đã thêm một trang tài nguyên cho Bệnh viêm màng não mô cầu và vắc xin để cung cấp thêm thông tin.