GSK đã thông báo rằng hiện tại có sự thiếu hụt nguồn cung Menveo® vắc-xin cho thời gian còn lại của năm 2018. Tham khảo thông báo TGA để biết thêm thông tin. Để biết các lựa chọn chủng ngừa Meningococcal thay thế, vui lòng xem của chúng tôi MVEC: Bệnh viêm màng não mô cầu và vắc xin trang