MVEC rất vui mừng ra mắt gói eLearning đầu tiên của chúng tôi. Các gói eLearning của chúng tôi được thiết kế để cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng củng cố và đánh giá các kỹ năng kỹ thuật của họ. Các tài nguyên được nhắm mục tiêu có sẵn để hỗ trợ eLearning của chúng tôi và chứng chỉ hoàn thành sẽ được cung cấp sau khi hoàn thành bài kiểm tra eLearning tương ứng.

Thủ tục tiêm phòng cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy trình tiêm chủng bao gồm đánh giá trước tiêm chủng, dây chuyền lạnh, kỹ thuật tiêm vắc xin và quy trình sau tiêm chủng.

Bạn có thể truy cập Quy trình tiêm chủng qua Cổng giáo dục MVEC hoặc qua liên kết sau: