MVEC rất vui mừng ra mắt gói eLearning tiếp theo của chúng tôi. Các gói eLearning của chúng tôi được thiết kế để cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng củng cố và đánh giá các kỹ năng kỹ thuật của họ. Các tài nguyên được nhắm mục tiêu có sẵn để hỗ trợ eLearning của chúng tôi và chứng chỉ hoàn thành sẽ được cung cấp sau khi hoàn thành bài kiểm tra eLearning tương ứng.

Vaccine Errors: Prevention, management and open disclosure has been designed to provide an overview of how to prevent errors of vaccine administration, the management of a vaccine error and to demonstrate the open disclosure process.

You can access Vaccine Errors: Prevention, management and open disclosure via our Cổng giáo dục MVEC hoặc qua liên kết sau:

MVEC eLearning: Vaccine Errors: Prevention, management and open disclosure