Bộ Y tế đã gia hạn chương trình bổ sung vắc-xin bệnh zona (herpes zoster) có sẵn trong Chương trình Chủng ngừa Quốc gia thêm 2 năm cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2023.

Việc gia hạn chương trình sẽ cho phép những người bỏ lỡ hoặc trì hoãn tiêm chủng do các hạn chế về đại dịch hoặc các lý do khác có thêm thời gian để tiêm vắc xin Zostavax® nhằm bảo vệ khỏi bệnh zona.

Tiêm phòng bệnh zona bằng vắc xin Zostavax® miễn phí trong Chương trình Tiêm chủng Quốc gia dành cho những người từ 70 tuổi. Chương trình bổ sung dành cho những người từ 71-79 tuổi sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2021. 

Để đọc thông báo đầy đủ, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới.
Chương trình tiêm chủng quốc gia: Chương trình bắt kịp vắc xin bệnh zona được mở rộng