Vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, những thay đổi quan trọng đối với Chương trình Tiêm chủng Quốc gia (NIP) và các khuyến nghị về tiêm phòng phế cầu khuẩn, viêm màng não mô cầu và Viêm gan A sẽ có hiệu lực. 

NCIRS đã tổ chức một hội thảo trên web về những thay đổi này hiện có sẵn để xem trực tuyến:

NCIRS: Những thay đổi sắp tới của NIP: những điều bạn cần biết