Vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, những thay đổi quan trọng đối với Chương trình Tiêm chủng Quốc gia (NIP) và các khuyến nghị về tiêm phòng phế cầu khuẩn, viêm màng não mô cầu và viêm gan A sẽ có hiệu lực.

NCIRS sẽ tổ chức hội thảo trên web về những thay đổi này vào ngày 16 tháng 6 lúc 1 giờ chiều (AEST). Đăng ký hội thảo trên web tại liên kết dưới đây:

NCIRS: Những thay đổi sắp tới của NIP: những điều bạn cần biết