Việc chủng ngừa cho các bà mẹ cho con bú không chỉ có thể bảo vệ bà mẹ khỏi các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin mà còn cung cấp khả năng miễn dịch thụ động cho em bé. Trang tham khảo mới của chúng tôi nêu chi tiết các loại vắc-xin khác nhau và các tình huống cần cân nhắc khi tiêm chủng cho bà mẹ đang cho con bú.

Để tìm hiểu thêm theo liên kết đến MVEC: Nuôi con bằng sữa mẹ và tiêm chủng