Bệnh chàm hay viêm da dị ứng là một tình trạng da phổ biến ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi. Mặc dù người ta nhận ra rằng vắc-xin có thể gây bùng phát các triệu chứng bệnh chàm nhưng không có mối quan hệ nhân quả nào được xác định giữa bệnh chàm và tiêm chủng trong tài liệu. 

Để biết thêm thông tin về bệnh chàm và tiêm chủng, vui lòng tham khảo trang MVEC của chúng tôi đây