Thiếu men G6PD là một rối loạn di truyền trong đó cơ thể không có đủ enzyme, glucose-6-phosphate-dehydrogenase. Nếu bạn bị thiếu men G6PD, việc phòng ngừa nhiễm trùng là rất quan trọng. Đọc thêm về G6PD và vắc-xin trên trang web của chúng tôi Trang tham khảo G6PD