Hội chứng Guillain-Barre là một tình trạng tự miễn dịch dẫn đến yếu cơ, thay đổi cảm giác, tê và liệt. Nó thường được kích hoạt bởi nhiễm vi-rút hoặc vi khuẩn, tuy nhiên cũng có nhiều bằng chứng khác nhau cho thấy mối liên quan với việc tiêm phòng cúm.

For further information and immunisation recommendations please refer to MVEC’s new immunisation reference page

MVEC: Hội chứng Guillain-Barre