Giai đoạn giảm trương lực-giảm phản ứng (HHE) là tình trạng khởi phát đột ngột của tình trạng yếu cơ, giảm phản ứng hoặc không phản ứng, và xanh xao hoặc tím tái xảy ra sau khi tiêm vắc-xin ở thời thơ ấu. Đợt này thường xảy ra trong vòng 48 giờ sau khi tiêm vắc-xin và tự khỏi mà không cần điều trị. Trang tham khảo mới của chúng tôi mô tả HHE, tỷ lệ mắc bệnh và tác động của nó đối với việc tiêm chủng trong tương lai.

Để đọc thêm xin vui lòng theo liên kết dưới đây:

MVEC: Giai đoạn giảm trương lực-giảm phản ứng (HHE)