Mắc một số bệnh hoặc dùng thuốc cụ thể có thể dẫn đến ức chế miễn dịch và giảm khả năng chống nhiễm trùng. Đối với những bệnh nhân này, phòng ngừa bệnh là rất quan trọng. Trang tham khảo mới của chúng tôi phác thảo các loại vắc-xin bổ sung cần xem xét và các loại vắc-xin cụ thể có thể bị chống chỉ định.

Để tìm hiểu thêm theo liên kết đến MVEC: Thuốc ức chế miễn dịch và vắc-xin