Các nốt sần tại chỗ tiêm là một tác dụng phụ hiếm gặp nhưng đã được biết đến sau khi tiêm chủng. Chúng có thể xảy ra sau bất kỳ loại vắc-xin nào và thường không có triệu chứng và tự khỏi. Trang tham khảo mới của chúng tôi mô tả nốt sần tại chỗ tiêm là gì và những tác động đối với việc chủng ngừa trong tương lai.

Để tìm hiểu thêm theo liên kết dưới đây:

MVEC: Các nốt sần tại chỗ tiêm