Bệnh Kawasaki là một căn bệnh tương đối hiếm gặp, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em dưới 5 tuổi. Các mạch máu khắp cơ thể bị viêm gây ra một loạt các triệu chứng. Không có bằng chứng khoa học về việc vắc-xin gây ra bệnh Kawasaki, tuy nhiên, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa bằng vắc-xin sống nếu một đợt bệnh Kawasaki đã được điều trị bằng globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch (IVIG).

Xem trang tham khảo mới của chúng tôi, Bệnh Kawasaki và vắc xin để biết thêm thông tin.