Bệnh nhân được truyền hồng cầu thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính như thalassemia phụ thuộc vào truyền máu, bệnh hồng cầu hình liềm, bệnh thiếu máu tan máu mãn tính di truyền hoặc hội chứng suy tủy xương di truyền thường không được bảo vệ khỏi các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin do không đáp ứng khoảng cách yêu cầu giữa các lần truyền hồng cầu. truyền tế bào máu. Bằng chứng trong lĩnh vực này còn hạn chế, tuy nhiên lời khuyên của chuyên gia cho thấy rằng việc chủng ngừa cho nhóm bệnh nhân này bằng vắc-xin sống giảm độc lực là an toàn và được khuyến nghị. Do đó, MVEC đã tạo một trang tham khảo mới phác thảo quy trình tiêm chủng cho những bệnh nhân này. Vui lòng tham khảo trước MVEC: Vắc-xin sống giảm độc lực ở bệnh nhân được truyền hồng cầu thường xuyên để biết thêm thông tin.