Dược sĩ tiêm chủng là những dược sĩ đã đăng ký được công nhận để quản lý các loại vắc xin đã được phê duyệt cho các nhóm bệnh nhân cụ thể trong cộng đồng. Để biết thêm thông tin về vai trò của dược sĩ tiêm chủng cũng như các chương trình đào tạo đã được phê duyệt, vui lòng tham khảo:

MVEC: Dược sĩ tiêm chủng