Bệnh phế cầu khuẩn xâm lấn (IPD) có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau gây ra bệnh ở mức độ nghiêm trọng khác nhau. Một số cá nhân mắc các bệnh lý cụ thể được coi là có nguy cơ mắc IPD cao hơn và do đó được khuyến nghị tiêm vắc-xin bổ sung. Trang tham khảo mới của chúng tôi thảo luận về các loại vắc-xin phế cầu khuẩn khác nhau hiện có và phác thảo các khuyến nghị tiêm chủng khác nhau cho từng nhóm bệnh nhân.

Để đọc thêm theo liên kết dưới đây:

MVEC: Bệnh phế cầu khuẩn và vắc-xin