Các Viện hàn lâm Khoa học Úc đã phát hành một video mới trình bày chi tiết về tác động tàn phá của bệnh viêm màng não mô cầu.

Để truy cập video này, cũng như các thông tin khác về não mô cầu, vui lòng theo liên kết bên dưới:

MVEC: Bệnh viêm màng não mô cầu và vắc xin