NCIRS (Trung tâm nghiên cứu và giám sát tiêm chủng quốc gia) đã công bố hai báo cáo mới tập trung vào việc tiêm chủng cho thổ dân và người dân đảo Torres Strait.

Tình báo về các bệnh truyền nhiễm (CDI) đã được công bố Các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin và Phạm vi tiêm chủng cho Thổ dân và Dân đảo Torres Strait kèm theo một báo cáo tóm tắt, Tiêm phòng cho Mob của chúng tôi.

Xem cả hai báo cáo đây.  

NCIRS đang tổ chức một hội thảo trực tuyến sắp tới - Cùng nhau hợp tác để cải thiện việc tiêm chủng cho Thổ dân và Dân đảo Torres Strait; vào Thứ Ba ngày 10 tháng 12 lúc 1 giờ chiều. Katrina Clark (Điều phối viên tiêm chủng bản địa quốc gia NCIRS) và Patrick Cashman (Điều phối viên tiêm chủng sức khỏe Hunter New England) sẽ tổ chức. Tìm hiểu thêm và đăng ký tham dự hội thảo trực tuyến đây.