Tuổi vị thành niên là thời điểm quan trọng để tiêm vắc-xin do tăng nguy cơ phơi nhiễm với một số bệnh cũng như giảm khả năng miễn dịch trước đó có được từ vắc-xin thời thơ ấu. 

Tài nguyên tiêm chủng dành riêng cho thanh thiếu niên của chúng tôi bao gồm thông tin về các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin, các khuyến nghị về vắc-xin, câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp và liên kết đến các tài nguyên khác. 

Trung tâm thông tin cập nhật và đáng tin cậy của MVEC nhằm mục đích nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin và thúc đẩy lợi ích của việc tiêm chủng cho mọi người ở mọi lứa tuổi. 

Nếu bạn quan tâm đến việc hợp tác với MVEC để phát triển các nguồn lực tiêm chủng, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn! 

Để truy cập trung tâm tiêm chủng MVEC mới, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới: 

Trung tâm Tiêm chủng cho công chúng của MVEC