Máy tính cập nhật tiêm chủng quốc gia v1.0 hiện đã có

Bộ Y tế Chính phủ Úc đã phát hành phiên bản đầu tiên của Máy tính Cập nhật Chủng ngừa Quốc gia (NICC). Nó có sẵn trên trang web Cẩm nang Tiêm chủng Úc và thay thế công cụ tính toán tiêm chủng do Bộ Y tế Nam Úc tổ chức. 

Bạn có thể truy cập NICC tại đây:

Máy tính bắt kịp tiêm chủng quốc gia