CEPI opens Call to develop heat-stable vaccine tech for use against epidemic and pandemic threats

The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) has launched a $17.5 million initiative to improve the thermostability of current and future vaccines.  

Currently, cold chain requirements are one of the leading causes of global vaccine wastage. Improving the thermostability of vaccines will work to improve global access, especially in low-income countries.  

CEPI’s Acting Director of Vaccine Manufacturing and Supply Chain, Ingrid Kromann said: “We’re really looking to see a step change in the way that some of these vaccines can be stored and delivered.” 

Để đọc toàn bộ bài viết, hãy theo liên kết dưới đây:
CEPI opens Call to develop heat-stable vaccine tech for use against epidemic and pandemic threats 


Cuộc trò chuyện: Thuốc xịt mũi, miếng dán không kim, khả năng miễn dịch bền vững: hướng tới thế hệ vắc xin COVID tiếp theo

Đại dịch COVID-19 đã kéo dài những tiến bộ y tế và đổi mới công nghệ nhanh chóng. Trong 20 tháng qua, chúng ta đã trải qua một loạt các loại vắc-xin mới đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh tật.

Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang nghiên cứu thế hệ vắc xin COVID tiếp theo để giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến suy giảm khả năng miễn dịch, bảo quản và phân phối cũng như do dự tiêm vắc xin. Tập trung nỗ lực vào việc làm cho việc tiêm chủng trở nên dễ dàng hơn, mang lại khả năng miễn dịch bền vững hơn và bảo vệ chống lại các biến thể trong tương lai

Bài viết này xem xét các cân nhắc khác nhau đối với nghiên cứu và công nghệ trên toàn thế giới sẽ lần lượt dẫn đến thế hệ vắc xin COVID tiếp theo.

Theo liên kết để đọc toàn bộ bài viết: Thuốc xịt mũi, miếng dán không cần kim tiêm, miễn dịch bền vững: hướng tới thế hệ vắc xin COVID tiếp theo