Trang tham khảo tiêm chủng mới: Sốt co giật (Febrile co giật)

Co giật do sốt thường được kích hoạt bởi nhiệt độ tăng đột ngột và thường xảy ra ở trẻ nhỏ. Co giật do sốt có thể được phân loại là đơn giản hoặc phức tạp, cứ 30 trẻ thì có 1 trẻ bị co giật do sốt vào một thời điểm nào đó trong thời thơ ấu.  

Mặc dù vắc-xin có thể gây sốt, nhưng co giật do sốt sau khi tiêm vắc-xin không phổ biến.  

Trang tham khảo mới của chúng tôi cung cấp thông tin tổng quan về các cơn co giật do sốt và phác thảo các khuyến nghị sau một cơn co giật sắp xảy ra do vắc xin.  

Để đọc thêm theo liên kết dưới đây: 

MVEC: Sốt co giật (Febrile co giật)


ATAGI recommendations on the use of Spikevax (Moderna) COVID-19 vaccine in children aged 6 to 11 years

Following the TGA’s provisional approval, ATAGI has put forth a guideline that recommends the use of Moderna’s COVID-19 vaccine (Spikevax) in children aged 6 to 11 years. 

Clinical data supports that Spikevax produces a strong immune response and reduces the likelihood of children in this cohort developing COVID-19. 

This statement addresses the recommendations, considerations and rationale for the use of Moderna’s COVID-19 vaccine in children aged 6 to 11.  

To read the full statement, follow the link below. 

ATAGI recommendations on the use of Spikevax (Moderna) COVID-19 vaccine in children aged 6 to 11 years