MVEC Vodcast series - vắc-xin COVID-19

Khi năm 2020 sắp kết thúc, chúng ta lạc quan rằng một loại vắc-xin an toàn và hiệu quả cho SARS-CoV-2 (COVID-19) sẽ sớm được phê duyệt để kiểm soát đại dịch. Với hơn 200 ứng cử viên vắc xin hiện đang trong các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng khác nhau trên toàn cầu, Úc đã ký thỏa thuận mua trước 4 loại vắc xin khác nhau.

Trong loạt video vodcast gồm 3 phần của chúng tôi, vắc-xin COVID-19, Tiến sĩ Daryl Cheng và Tiến sĩ Daniela Say thảo luận về cách có thể phát triển vắc-xin trong một dòng thời gian nén như vậy, các nền tảng vắc-xin khác nhau đang được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng cũng như những ưu điểm và nhược điểm riêng của chúng , cũng như các nhóm ưu tiên khác nhau sẽ được tiêm chủng. Daryl và Daniela đề cập đến kết quả sơ bộ từ các thử nghiệm lâm sàng và những gì họ cho chúng ta thấy về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin, cũng như thảo luận về việc giám sát an toàn liên tục sẽ diễn ra ngay cả khi vắc xin đã được phê duyệt sử dụng.

Bạn có thể xem các vodcast qua liên kết dưới đây:

MVEC: Vodcast vắc-xin