Tư vấn an toàn Zostavax

Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) đã nhắc lại lời khuyên của họ rằng không nên dùng Zostavax cho những người bị suy giảm miễn dịch vì nó có liên quan đến nguy cơ biến chứng từ nhẹ đến nghiêm trọng. Lời khuyên này được đưa ra sau một báo cáo về một trường hợp bệnh nhân mới đang dùng hydroxychloroquine và prednisolone liều thấp đã tử vong ba tuần sau khi tiêm vắc-xin Zostavax. Mặc dù người ta thấy rằng Zostavax được sử dụng phù hợp với các khuyến nghị hiện có, nhưng điều quan trọng là các chuyên gia y tế phải nhận thức được khả năng xảy ra loại biến cố bất lợi rất hiếm gặp này. 

Đọc thêm tại đây:

TGA: Vắc xin Zostavax 

Và để biết thêm thông tin về Zoster và để truy cập Hỗ trợ quyết định Zostavax GP Tham khảo đến MVEC: Zoster trang tham khảo tiêm chủng.