Victorian Pharmacist Immunisers hiện được phép tiêm vắc-xin cúm cho bệnh nhân từ 10 tuổi trở lên và vắc-xin chứa ho gà, sởi-quai bị-rubella và viêm não mô cầu ACWY cho những người từ 15 tuổi trở lên. 

Để biết thêm thông tin xem gần đây nhất Thư ký DHHS Phê duyệt: Dược sĩ Chủng ngừa.

Xem thêm cập nhật của chúng tôi MVEC: Trang Chủng ngừa Dược sĩMVEC: Khuyến nghị vắc-xin cúm trang.