Cảm ơn tất cả những người đã tham dự Cập nhật về vắc-xin lâm sàng gần đây của chúng tôi được tổ chức tại Đại học Monash ở Caulfield. Đó là một sự kiện thành công khác và chúng tôi mong sớm được chia sẻ thông tin chi tiết về sự kiện năm tới với bạn. 

Diễn giả của chúng tôi đã vui lòng chia sẻ bài thuyết trình của họ và chúng hiện có sẵn để tải xuống thông qua chúng tôi Sự kiện trang.