Trẻ sinh non có nhiều nguy cơ mắc các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin và các biến chứng của chúng, do đó, có thể nên tiêm thêm vắc-xin.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang tham khảo mới của chúng tôi Tiêm chủng cho trẻ sinh non