MVEC’s first Clinical Vaccinology Update (CVU) miniseries event of the year on Chuẩn bị cho mùa đông: COVID-19 và cúm sẽ được tổ chức trực tuyến vào Thứ Năm ngày 28 tháng 4 năm 2022. CVU mini này sẽ cung cấp thông tin cập nhật về:

  • Vắc xin COVID-19: luôn cập nhật
  • Liều tăng cường mùa đông COVID-19 và tiêm phòng cúm cho người cao tuổi
  • Cúm: bối cảnh hậu COVID-19

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy thông qua của chúng tôi trang sự kiện và liên kết dưới đây:

CVU mini: ngày 28 tháng 4 năm 2022