MVEC mời bạn Lưu ngày cho CVU mini đầu tiên cho năm 2022!

Ngày: Thứ Năm ngày 28 tháng 4 năm 2022
Thời gian: 7:00 tối – 8:30 tối AEST

Thông tin chi tiết và thông tin đăng ký sẽ sớm có trên trang sự kiệnCổng thông tin giáo dục.

Để cập nhật những tin tức mới nhất của chúng tôi, bao gồm các sự kiện sắp tới, bạn có thể đăng ký kênh của chúng tôi bản tin hàng tuần.