Spleen Australia gần đây đã cập nhật các khuyến nghị y tế của họ cho người lớn và trẻ em bị thiểu năng lách/lách lách. Những hướng dẫn này cũng trình bày chi tiết các khuyến nghị tiêm chủng bổ sung, bao gồm thông tin cập nhật về liều tăng cường đối với vắc xin phế cầu khuẩn và viêm màng não mô cầu ở nhóm bệnh nhân này.

Vui lòng tham khảo trang MVEC của chúng tôi để biết thêm thông tin MVEC: Lá lách