Một đoạn ghi âm của Hội thảo trực tuyến về bệnh truyền nhiễm của Viện Sydney: JEV outbreak in Australia – important insight for clinicians hiện đã có sẵn.  

Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Úc (ASID) và Hiệp hội các nhà thần kinh học Úc và New Zealand (ANZAN) đã chào đón một nhóm các diễn giả chuyên gia để thảo luận về đợt bùng phát JEV hiện tại ở Úc vào thứ Năm ngày 17 tháng 3.  

Để truy cập bản ghi, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới: 

Hội thảo trực tuyến về bệnh truyền nhiễm của Viện Sydney: JEV outbreak in Australia – important insight for clinicians

Để biết thêm thông tin về JEV, vui lòng tham khảo trang tham khảo MVEC của chúng tôi: 

MVEC: Viêm não Nhật Bản