Chúng tôi đã phát triển một bài kiểm tra ngắn về các loại vắc-xin cúm năm 2020 hiện có! Kiểm tra kiến thức của bạn về các khuyến nghị và vắc-xin cúm năm 2020 tại đây:

Câu đố về vắc xin cúm MVEC 2020

Bạn có thể tìm thấy các nguồn vắc-xin cúm năm 2020 của chúng tôi tại đây: