Bản cập nhật mới nhất của Sổ tay Chủng ngừa Úc đã đến! Hiện tại nó là một phiên bản trực tuyến đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể truy cập thông tin cập nhật, ở định dạng dễ điều hướng. Để truy cập sổ tay mới, vui lòng theo liên kết bên dưới:

Sổ tay Chủng ngừa Úc