Trong nỗ lực toàn cầu nhằm thúc đẩy niềm tin vào sự an toàn của vắc xin, Liên minh các cơ quan quản lý thuốc quốc tế (ICMRA) đã công bố tài liệu mới giải thích quy trình đánh giá khoa học được thực hiện bởi các ứng cử viên vắc xin trước khi cấp phép, cũng như thảo luận về việc giám sát an toàn đang diễn ra. sau khi chúng đã được phê duyệt để sử dụng. Những tài liệu này được nhắm mục tiêu cho cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cũng như người tiêu dùng.

Đọc thêm tại đây:

Tuyên bố của ICMRA về niềm tin vào tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin (đối với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe)

Tuyên bố của ICMRA về niềm tin vào vắc xin (dành cho công chúng)