“Vaccinating pregnant women is crucial, and a way of plugging the “immunisation loophole” and protecting their unborn babies”

Dưới đây là đường dẫn đến một bài báo thú vị do BBC xuất bản, nêu rõ tầm quan trọng của việc tiêm phòng cho phụ nữ mang thai

http://www.bbc.com/news/health-36335609