There’s still time to register for the Clinical Vaccinology Update (CVU) 2021 taking place virtually on Thursday 18th and Friday 19th November.

Chương trình ảo kéo dài 2 ngày này sẽ cho phép người tham gia lựa chọn trong số các phiên phát biểu quan trọng được trình bày trên sân khấu chính ảo của chúng tôi bên cạnh các hội thảo theo chủ đề và hội thảo tương tác do các chuyên gia trong ngành tổ chức, giải quyết các vấn đề quan trọng nhất trong tiêm chủng.

Để tìm hiểu thêm về chương trình và đăng ký, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để đến trang Sự kiện của chúng tôi:
MVEC: Cập nhật vắc xin lâm sàng (CVU) 2021